Arbitrære Funktionsgeneratorer

I modsætning til funktionsgeneratorer, kan abitrære funktionsgeneratorer generere en hvilket som helst defineret arbitrært kurveform. Kurveformen er normalt defineret som en serie af punkter (specifikke spændings niveauer ved bestemte tidspunkter langs kurveformen) og den arbitrære funktionsgenerator kan enten hoppe til disse niveauer eller bruge flere metoder til at interpolere mellem disse niveauer.