Puls- / mønstergeneratorer

Puls- / mønstergeneratorer bruges ofte til karakterisering af materialer og er kendetegnet ved høj nøjagtighed og mulighed for at kontrollere parametre som amplitude, stig og fald tider, puls bredde og "duty cycle". Generatorerne kan opfattes som selvstændige enheder eller moduler i et komplet testsystem til karakterisering eller andre testformål.